Shiatsu-Praxis Anne Mayer                                    Deutsch / English
Home.
Kontakt.
Shiatsu.
E-Mail.
Gesundheitsberatung.
Vitamine.
Preise.

Preise

 

 

Shiatsu:

60 Minuten:

90 Minuten:

Gutschein:

 

60 €

78 €

60 €

 

Gesundheitsberatung:

90 Minuten:

 

60 €